Våldsverkarna. Migrationen och dess hantering kan sägas utgöra en form av våld mot vårt samhälle. Så placeras här.