Förrädarna. Med andra ord, politiker, fler politiker och ännu mer politiker. Vad mer behöver sägas.