Här får frossarna sitt straff. Det kan väl passa för en självgod kulturelit som hycklande äter hummer och dricker rödvin medan de nedlåtande förklarar för allmogen att pizzor är billiga. Med eller utan råttor.