De girigas krets. Sådant som berör ekonomi, misshushållning med resurser och liknande hör uppenbart hemma här.