PortenUncategorizedUR Normkritik – Ännu ett exempel på medias postmoderna vänstervridning Log in

Comments

UR Normkritik – Ännu ett exempel på medias postmoderna vänstervridning — 1 Comment

  1. Öhh! Ett tips i värmen! Försök skriva något intressant kort, som skulle göra att vi läser din text

    Så långt kom jag, annars än att jag skulle läsa mer än de första meningarna,,,

Kommentera gärna, men var medveten om att allt du säger kommer att hållas emot dig och förvärra ditt framtida lidande när du blir permanent placerad i värdedjupet. Din första kommentar måste godkännas av Morgonstjärnan, vilket innebär att du blir införd i hans svarta bok.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>