PortenUncategorizedÅterupprätta patriarkatet? del 5 Log in

Comments

Återupprätta patriarkatet? del 5 — No Comments

Kommentera gärna, men var medveten om att allt du säger kommer att hållas emot dig och förvärra ditt framtida lidande när du blir permanent placerad i värdedjupet. Din första kommentar måste godkännas av Morgonstjärnan, vilket innebär att du blir införd i hans svarta bok.

%d bloggers like this: