PortenUncategorizedÅterupprätta patriarkatet? del 2 Log in

Comments

Återupprätta patriarkatet? del 2 — 4 Comments

  1. Duktigt att leta fram en enstaka studie från 1988 som motsäger en gigantiskt bred internationell forskning (https://web.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm). Problemen med denna undersökning visar sig redan på första sidan. “However, to call the violence by women ‘abusive’ is to miss the mark. The authors fail to cite the evidence that most of the wives’ violence is in self-defence and that the size and strength differences mean the women will be the most victimized.” påstås det, utan källhänvisning. Sedan åberopas en undersökning “of battered women at five shelters and a family service agency showed that most of the women had used violence, but largely for self-defense.” Att bara utgå från kliniska exempel är jämförbart med att bedöma skolan utifrån att intervjua dem som besöker skolpsykologen. Gör vi det måste vi stänga ner alla skolor. Slutligen utgår jag från att Gigas också läst McNeely & Robinson-Simpson’s svar på den text han/hon åberopar, där de i slutet understryker den ovetenskaplighet som Saunders ägnar sig åt: “Finally, Saunders refers to his own ex amination of battered women as documenta tion to support criticism he levels against the studies we reviewed in our article. Yet Saunders’s study specified no sampling strategy, leading one to conclude that his study group was a mere convenience sample. He had only 52 respondents in his study, par ticipants were not asked about the motives for their behavior on an incident-by-incident basis, his subjects were not representative of other battered women, and, although he col lected ordinal data, he used a statistical technique that requires interval data for pro per application. Thus, the statistical tool he employed to analyze is data was not designed for the type of data he collected. It is difficult to understand how anyone could use this study as a basis for criticism of the studies we reviewed in our article.” Återigen kliniskt åberopande, vilket all forskning är överens om inte är representativ. Försöker man bygga på sådant “ligger det en hund begraven”. Tyvärr är artikeln en köpeartikel, men Saunders har inte inkommit med en replik efter den starka kritiken. Saunders bevisar ingenting!

  2. Nja, det var den översta träffen när jag sökte på “McNeely & Robinson-Simpson” med Google.
    Även Yahoo hade den överst när jag provade den.

    Tack för länken!

Kommentera gärna, men var medveten om att allt du säger kommer att hållas emot dig och förvärra ditt framtida lidande när du blir permanent placerad i värdedjupet. Din första kommentar måste godkännas av Morgonstjärnan, vilket innebär att du blir införd i hans svarta bok.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>